எனது பதிநான்கு நூல்கள்

எனது பதிநான்கு நூல்கள்
எனது பதிநான்கு நூல்கள்

ஞாயிறு, 25 ஜூலை, 2021

நிழலும் நிஜமும்

இணைந்து நடந்தாலும் 
இணைந்து கிடந்தாலும்
நிஜத்தின் நானாவித குணங்கள்
நிழலிடம் படிவதில்லை,
பிம்பமாகவே தொடர்ந்தாலும்.
தொடரும் நிழல்
பட்டும்படாமல்
படரும் இருள் மட்டுமே.
முன் செல்லும் நிஜமோ
நிறமற்றிருந்தாலும்
இருண்மையின் பிம்பம். 
 

வெள்ளி, 9 ஜூலை, 2021

ஒரு சிறு மரமும் அணைவாய் ஒற்றைக் கிளையும்

இறக்கைகள் விரியப் பறக்கின்றன
பறவைகள்.
மேலே வானம்
கீழே வனம்
காற்றிலசைந்து
சருகுபோலாடி
மெல்லக் கீழிறங்க
ஒற்றைக் கிளை
அவற்றின் உலகம்.
எல்லைகள் எல்லாம்
இறக்கையின் அசைவில்
எண்கோணமாய் விரிந்து கிடக்க
நிலவுப் பொழிவில்
இமைகள் இடுங்க
கால்கள் குறுக்கிப் பஞ்சுடல் சாய்க்கத்
தேவை ஒரு சிறு மரமும்
அணைவாய் ஒற்றைக் கிளையும். 

 

வியாழன், 24 ஜூன், 2021

இதயச்சேறு

என்னை உழுது
ஊர்ந்துபோகும் உன் எண்ணத்தின்பின்
அதிர்ந்து பிரள்கிறது இதயச்சேறு. 
 

செவ்வாய், 22 ஜூன், 2021

ஒட்டியும் ஒட்டாமலும்

உலாவுகிறது காற்று
பூக்கள் மலர்கின்றன
வண்டுகள் முரல்கின்றன
மகரந்தம் சிதறுகின்றது
தேன் துளிகளோடு..

தேனின் ருசியறியாது
மகரந்தத்தை இடம்பெயர்த்து
வண்டுகளைச் சுமந்து
பூக்களோடு ஒட்டியும் ஒட்டாமலும்
உலாவருகிறது காற்று
 

புதன், 16 ஜூன், 2021

மனச்செடி

வார்த்தை நீர்
வார்க்கத் தொடங்கியதுமே
பூக்கத் தொடங்குகிறது 
மனச்செடி


 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...