எனது பதிநான்கு நூல்கள்

எனது பதிநான்கு நூல்கள்
எனது பதிநான்கு நூல்கள்

வெள்ளி, 9 ஜூலை, 2021

ஒரு சிறு மரமும் அணைவாய் ஒற்றைக் கிளையும்

இறக்கைகள் விரியப் பறக்கின்றன
பறவைகள்.
மேலே வானம்
கீழே வனம்
காற்றிலசைந்து
சருகுபோலாடி
மெல்லக் கீழிறங்க
ஒற்றைக் கிளை
அவற்றின் உலகம்.
எல்லைகள் எல்லாம்
இறக்கையின் அசைவில்
எண்கோணமாய் விரிந்து கிடக்க
நிலவுப் பொழிவில்
இமைகள் இடுங்க
கால்கள் குறுக்கிப் பஞ்சுடல் சாய்க்கத்
தேவை ஒரு சிறு மரமும்
அணைவாய் ஒற்றைக் கிளையும். 

 

வியாழன், 24 ஜூன், 2021

இதயச்சேறு

என்னை உழுது
ஊர்ந்துபோகும் உன் எண்ணத்தின்பின்
அதிர்ந்து பிரள்கிறது இதயச்சேறு. 
 

செவ்வாய், 22 ஜூன், 2021

ஒட்டியும் ஒட்டாமலும்

உலாவுகிறது காற்று
பூக்கள் மலர்கின்றன
வண்டுகள் முரல்கின்றன
மகரந்தம் சிதறுகின்றது
தேன் துளிகளோடு..

தேனின் ருசியறியாது
மகரந்தத்தை இடம்பெயர்த்து
வண்டுகளைச் சுமந்து
பூக்களோடு ஒட்டியும் ஒட்டாமலும்
உலாவருகிறது காற்று
 

புதன், 16 ஜூன், 2021

மனச்செடி

வார்த்தை நீர்
வார்க்கத் தொடங்கியதுமே
பூக்கத் தொடங்குகிறது 
மனச்செடி


 

செவ்வாய், 15 ஜூன், 2021

இதயப் பூ

பாமாலையும் பூமாலையும்
ஏற்கும் வல்லிய தோள்கள்
பூங்கரம் தொட்டதும்
மூங்கிலாய் வளைகின்றன
பூப்போன்ற முகம் ஏந்தி. 

வாசனையாய்ப்
பூங்கொத்துக்களோடு
தொய்ந்து கிடக்கிறது
ஒரு பூங்கொடியும் 
அவ் வன்கரத்தில்.. 

இரும்பு கூட
இலை விரித்து
முளைக்கத் தொடங்குகிறது
கூடவே பூத்துக் கிடக்கும் பூவையோடு
அதன் இதயப் பூவும்

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...