எனது பதிநான்கு நூல்கள்

எனது பதிநான்கு நூல்கள்
எனது பதிநான்கு நூல்கள்

ஞாயிறு, 12 செப்டம்பர், 2021

பழக்கதோஷம்

மரங்கள் காத்திருக்கின்றன
பறவைகள்தான்
ஓய்வெடுக்க நேரமில்லாமல்
உணவுத் தேட்டையில்.
கூடுகளில் முட்டைகள்
தாமே பொறிந்து வருகின்றன
சிறு சிறகு கோதி
விழுந்தெழுந்து தாமே பறக்கக் கற்கின்றன
குஞ்சுகள் பறந்தபின்னும்
தாய்ப்பறவைகள்
பழக்கதோஷத் தேட்டையில்
பறந்துகொண்டே இருக்கின்றன. 

 

திங்கள், 23 ஆகஸ்ட், 2021

சங்கிலிப் பிணைப்பு

பொன்னூஞ்சலில் ஆடினாலும்
தனித்தனி உலகம்
தனித்தனி மயக்கம்
ஆணுலகும் பெண்ணுலகும்
இயங்குவது சங்கிலிப் பிணைப்பால். 
 

ஞாயிறு, 25 ஜூலை, 2021

நிழலும் நிஜமும்

இணைந்து நடந்தாலும் 
இணைந்து கிடந்தாலும்
நிஜத்தின் நானாவித குணங்கள்
நிழலிடம் படிவதில்லை,
பிம்பமாகவே தொடர்ந்தாலும்.
தொடரும் நிழல்
பட்டும்படாமல்
படரும் இருள் மட்டுமே.
முன் செல்லும் நிஜமோ
நிறமற்றிருந்தாலும்
இருண்மையின் பிம்பம். 
 

வெள்ளி, 9 ஜூலை, 2021

ஒரு சிறு மரமும் அணைவாய் ஒற்றைக் கிளையும்

இறக்கைகள் விரியப் பறக்கின்றன
பறவைகள்.
மேலே வானம்
கீழே வனம்
காற்றிலசைந்து
சருகுபோலாடி
மெல்லக் கீழிறங்க
ஒற்றைக் கிளை
அவற்றின் உலகம்.
எல்லைகள் எல்லாம்
இறக்கையின் அசைவில்
எண்கோணமாய் விரிந்து கிடக்க
நிலவுப் பொழிவில்
இமைகள் இடுங்க
கால்கள் குறுக்கிப் பஞ்சுடல் சாய்க்கத்
தேவை ஒரு சிறு மரமும்
அணைவாய் ஒற்றைக் கிளையும். 

 

வியாழன், 24 ஜூன், 2021

இதயச்சேறு

என்னை உழுது
ஊர்ந்துபோகும் உன் எண்ணத்தின்பின்
அதிர்ந்து பிரள்கிறது இதயச்சேறு. 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...