எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

புதன், 22 டிசம்பர், 2021

உதிர்தல்


கற்களின் மேல் குவியலாய்
உதிர்கின்றன இலைகள்
மேலாக உதிர்ந்த பூவொன்றும்
தன் அஞ்சலியைச் செலுத்துகிறது.

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...