எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

வெள்ளி, 30 ஏப்ரல், 2021

தகவமைத்தல்.

ஊசி போடவோ
ஓட்டுப் போடவோ
எங்கெங்கும் கூட்டம்
தற்காத்துத் தகவமைக்கத்தான்
இரண்டுமே.
 

வெள்ளி, 16 ஏப்ரல், 2021

விடை

ஒரு கலைஞன் விடைபெறும்போது 
நடந்துவந்த பாதையைத் 
திரும்பிப் பார்க்கத் தோன்றுகிறது. 

என்னுடைய கடமைகளை எல்லாம் 
நிறைவேற்றி விட்டேனா.. 

பாதி எது
முழுமை எது ? 

இதற்காகக் கலங்குவதா 
நம் முறைக்காகக் காத்திருப்பதா.. 

குழப்பம் சூழ்கிறது. 
நிறைவு எப்போது ? 

#விவேக்
 

வெள்ளி, 2 ஏப்ரல், 2021

மீன்பாடு

எல்லைக்கோடு வகுத்திருக்கிறார்கள்
மீன்களுக்கும்
படகுகளில் நிரம்பி வழிகின்றன
எல்லைஅறியாது நீந்தி
இறந்த நம்பிக்கைகளோடு
சுட்டுத் தள்ளப்பட்ட மீன்கள்.

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...