எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

வியாழன், 4 ஆகஸ்ட், 2022

கண்ணபிரான்

நித்ய வழிபாடுகளுக்குள்
சிக்கித் தவிக்கிறது என் ஆன்மீகம்
எங்கெங்கும் நிறைந்து
என் இசை போல் வழிந்து
நிரம்பியும் கரைந்தும் செல்கிறான் ஈசன்
கட்டிவைக்கும் வித்தை தெரிந்தும்
கடமைகளின் பேரால்
கட்டவிழ்த்து விடுகிறேன்.
கன்னத்தில் கை பதித்துக்
கண்ணுக்குள் கண் கோர்க்கக்
காத்திருக்கிறான் என் கண்ணபிரான் 

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...