எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

செவ்வாய், 29 நவம்பர், 2022

உச்சம்

அவளைப் பார்க்கும்போதெல்லாம் தோன்றுகிறது.. 


என் இயலாமையின் உச்சமாக


என் கழிவிரக்கத்தின் உச்சமாக


என் கனவுகளின் உச்சமாக..


சிலசமயம் என் வாழ்நாள் வெற்றியின் உச்சமாகவும் கூட.. !
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...