எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

வியாழன், 28 ஏப்ரல், 2022

தனித்துத் தொலைதல்

என்னிடமிருந்து அவள் 
என்னைத் திருடிக் கொண்டிருக்கிறாள்.
இருந்தும் அனுமதித்திருக்கிறேன்.
தனித்திருப்பது சுமையாய் இருக்கிறது.
தொலைந்துதான் போவோமே.புதன், 13 ஏப்ரல், 2022

பாவனைப் பூனை

கால்மேல் கால் போட்டு
அமர்ந்திருந்தான் ஒருவன்
அவனுடைய பாவனைகளைக்
கவனிக்க தொடங்கினேன்.
கண்ணாடிப் பார்வைக்குள்
காகிதத்தை மேய்ந்து கொண்டிருந்தான்.
மோவாயில் கை வைத்திருந்தான்
இன்னொருவன்.
செல்போனைத் தேய்த்துக் கொண்டிருந்தாள்
ஒருத்தி.
கூரிய பார்வையில்
கூட்டத்தினரைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான்
மற்றொருவன்.
மா மரத்தின் பக்கத்தில் உள்ள
மதிலில் அமர்ந்து
எங்கள் அனைவரின் பாவனைகளையும்
பார்த்துக் கொண்டிருந்தது
ஒரு பூனை.
 

வியாழன், 7 ஏப்ரல், 2022

ஊரும் மனிதர்கள்

மரவட்டையாய் ஓடும்
ரயிலுக்குள்
எறும்புகளாய் ஊரும் மனிதர்கள்.
ஒவ்வொரு புகைவண்டி நிலையமும்
எறும்புகளைச் சூல்கொண்ட
புற்றுக்களாய்
நகரத்தின் தெருக்களில்
வாழ்வுத் தேட்டையில் அலைந்து
சூலுக்குள் மறைகின்றன எறும்புகள்
சூலைச் சுற்றியுள்ள பொந்துகளில் சதாநேரமும்
தேனடைக்கான கனவுகளோடு வாழ்ந்து
மரிக்கின்றன எறும்புகள்

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...