எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

திங்கள், 15 ஜூன், 2020

நட்சத்திர மீன்கள்.

இரவுத்தட்டில்
நிலவுமீனைக் கொத்தும்
நட்சத்திரமீன்கள்.
  

புதன், 10 ஜூன், 2020

நிலவுச்சுறா

இரவு நதிக்குள் நிலவுச்சுறா
சுற்றிலும் நீந்தும்
நட்சத்திரமீன்கள்

  

திங்கள், 1 ஜூன், 2020

கனிவு

பகல்தோல் உரிந்துகொள்ள
கனிந்து உருள்கிறது
நிலவுப்பழம்
  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...