எனது இருபது நூல்கள்

எனது இருபது நூல்கள்
எனது இருபது நூல்கள்

ஞாயிறு, 5 பிப்ரவரி, 2023

பிரம்புப் பூதம்

அடிப்பதற்குப் பிரம்பெதற்கு?
ஒரு கடினப் பார்வை போதாதா.
அதிலேயே நடுங்கி
விழுந்தவர்கள் நாங்கள்.
வேர்வையூறிக் கண்ணீர் வடிய
இரத்தம் கட்டிய கைகளோடு
பைக்கட்டுக்களைத் தூக்கி
நடப்பதன் கடினத்தை
பக்கத்து வகுப்பின்
தாமரையிடம் பார்த்த அன்று
மேஜை டிராயருக்குள் போட்டு
அறைந்து மூடினார்
எங்கள் நாலாம் வகுப்பின் சண்முகம் சார்.
அந்தப் பிரம்புகளை ஏன்
அலாவுதீன் பூதம் போல் உயிர்ப்பிக்கிறீர்கள்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிலுக்கு நீங்களும் கிறுக்குங்க.. :)))

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...