புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

வியாழன், 6 ஆகஸ்ட், 2015

பொம்மை

அவருமில்லை
இவருமில்லை
எவருமில்லை
இங்கே நீயும் நானும்
நாமும் மட்டுமே ..
என்னிடம் மிச்சங்கள்
உறைந்திருக்கலாம்.
பில்லி சூன்யப் பொம்மை
மந்திரித்துப் போட்டதுபோல
நம்மிடையே ஒரு கண்கட்டு
துழாவிக் கொண்டிருக்கிறேன்
எங்கே நீ. எனதான நீ.
எதன் எச்சத்தையோ கண்டு
எரியூட்டும் நீ அதில்
என்னைப் புதைத்து விடுகிறாய்.
எத்துனை காலம்
எரியூட்டுவாய் எனவும்
அறுதியிட்டுவிடு
அதுவரை உனக்கான என்
இதயம் பொசுங்காமல் காக்க.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

பதிலுக்கு நீங்களும் கிறுக்குங்க.. :)))

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...