புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

திங்கள், 20 நவம்பர், 2017

அருகு.

நீ என்னருகில்
இருக்கும்போது
எந்தக் காயங்களும்
என்னைச்
சேதப்படுத்துவதில்லை.

நீ என்னருகில்
இல்லாதபோதோ
கொடிக்கம்பி நிழல்களெல்லாம்
விசுவரூபம் எடுத்து
எனை விழுங்கக் காத்திருப்பதாய்.

வெள்ளி, 17 நவம்பர், 2017

கூட்டுப் புழு.

உனக்கேன்
இந்த
வண்ணத்துப் பூச்சிக் கனவுகள்.

நீ
ஆணாகவோ பெண்ணாகவோ
ஆசைப்படலாமா ?
ஏன் பிறந்தாய் ?
அவதிப்படு.

உனக்குள்ளே
கூடு கட்டு இன்பமாய்.
கூட்டுப் புழுவிலே
கொல்லப்படுவாய் எனத் தெரிந்தும்
கூடு கட்டு
உருப்படாமல் போ

மனசைக் கழட்டி
விட்டெறிந்து விட்டுச்
சும்மா கிட.

உனக்கேன் மனசும்
கனவும் இன்னொண்ணும்.

அரைக்குக் கோவணமில்லை
போர்வைக்குப் பேராசையா ?

உம் பணம் பணம் எம் பணம்.

எல்லாரும்
சந்நியாசியாகுங்கள்.
இல்லாவிடில்
சந்யாசிகளாக்கப்படுவீர்கள்.

மணமானவர்கள்
மகான்களாக இருங்கள்
இல்லாவிடில்
மகான்களாக்கப்படுவீர்கள்.

முப்பணம் பற்றி
ஞானியாயிருங்கள்.
செலவழித்த பணம்
செலவழிக்கும் பணம்
செலவாகப் போகும் பணம்

பணம் உங்கள் அகராதியில்
பணம் ( வரும் அல்ல ) போகும் போகும்
எல்லாருக்கும் ஈந்து
ஈரத்துணியைக்
கட்டிக்கொண்டு படுங்கள்.

சாதுக்களாயிருங்கள்
சீறினீர்களோ
உங்கள் ஈகோ கொல்லப்பட்டு
சாதாக்களாக்கப்படுவீர்கள்.

-- 86 ஆம் வருட டைரி

புதன், 15 நவம்பர், 2017

விநாயகர் துதி.

விநாயகன் பேர் கொண்டு வினைகள் பல தீர்த்திடுவான்
விண்ணிற்கும் மண்ணிற்கும் முதலான பெருமானே !
ஆனை முகத்தானே ! யார்க்கும் நலம் புரிந்திடுவான் !
அன்னை பார்வதிபோல் அழகுப்பெண் தேடுகிறான். !

உன்னையே கதி என்று உய்யுமுன் அடியார்க்கு
உதவினேன் எனக்கூறி ஐந்துகரம் நீட்டிடுவான்.
பெருமை பல கொண்டிருந்தும் பொறுமையினால் அமைதிகொண்டு
சிறுமை பல புரிவோர்க்கும் சிறப்புவரம் தந்திடுவான்.

உன்னையே கதியென்று உய்யும் முன்  ( உய்யும் உன் ) அடியார்க்கு
‘தந்தேன் அபயம்’ என ஐந்து கரம் நீட்டிடுவான்.

பெருமை பல கொண்டிருந்தும் சிறுமை பல புரிவோர்க்கு
பொறுமையினால் அமைதி கொண்டு பெரும் நலனே நல்கிடுவான்.

-- 8 . 4. 1981. 

செவ்வாய், 14 நவம்பர், 2017

வள்ளியப்பன் நாமத்தான் எந்தன் தம்பி.


வள்ளியப்பன் நாமத்தான் எந்தன் தம்பி!
அள்ளி அள்ளிக் கொடுப்பான் எந்தன் தம்பி !
பள்ளி கொண்டி ருப்பான் எப்போதுமே
வள்ளி யைத்தான் மணப்பான் எந்தன் தம்பி !

ஓயாமல் சண்டை போடும் அன்புத்தம்பி!
ஆயாவீட்டு ஐயா பேருனக்கு அருமைத்தம்பி!
ஐயா போல் இருந்திடுவாய் அன்புத்தம்பி !
பொய்யே நானும் சொல்லமாட்டேன் ஆசைத்தம்பி !

பட்டப்படிப்பு படிப்பாயா எந்தன் தம்பி!
சட்டப்படிப்புப் படிப்பாயா எந்தன் தம்பி !
குடத்திலிட்ட விளக்குப் போல இருந்திடாமல் நீயும்
மடைதிறந்த வெள்ளம் போல துடிப்புக் கொள்வாயே!

டிஸ்கி :- இது என் சகோதரன் பாபு என்ற வள்ளியப்பன் என்ற சேவுகன் செட்டிக்காக அவன் பிறந்தநாளில் எழுதியது. . வருடம் நினைவில் இல்லை. 80, 81  இருக்கலாம். அவன் இப்போது இல்லை. 44 வருடங்கள் வாழ்ந்த அவன்  2013  ஏப்ரல் ஆறாம்தேதி இயற்கை எய்திவிட்டான்.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...